Az iskola rövid története

A mai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola az 1870-es években kezdõdött tiszafüredi szakképzés jelenlegi örököse.

1854-ben Nyári József felvetésére és kezdeményezésére, 1870-re összegyűlt pénzalap lehetővé tette az iparosok számára a vasárnapi iskola indítását, amely 1888 október 1-tõl ipari iskolaként mûködik. Az oktatott szakmák a helyi sajátosságokat tükrözték, így, nyerges, fazekas, kerékgyártó, kötélverõ, csizmadia, ács, asztalos, bognár, kőműves, szabó, kovács, molnár, fodrász, kosárfonó, szűcs szakmákban folyt a képzés. 1894-95-ben igazgató választásra kerül sor és a pedagógiai munka a közismereti tárgyak szétválasztása során jelentős elõrelépést mutat.

A két világháború közötti idõszakban a polgári iskola miatt és a lakosság elszegényedése következtében visszaesik az iskola szerepe. A második világháborút követõ időszak sem hoz jelentős fejlődést. Gyökeres fordulatot az 1970-es vidéki nagyipartelepítés jelent, mert az eddig uralkodó szórvány képzés átadja helyét a tanműhelyi képzésnek. A hetvenes évek elején a szolnoki 633-as iskola irányítása alatt 630-as önálló nyilvántartási számon kerül bejegyzésre iskolánk.

A rohamosan növekvõ tanulói létszám miatt már nem megoldható az esti tanítás. A megyei szakmunkásképzés kiépítése során a karcagi szakmunkásképzõ intézet kihelyezett tagozataként működik egészen 1987-ig. 1987 augusztusában 630. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézet, mint városi fenntartású középiskola kezdi meg önálló működését. 1996-97-es tanévvel szakközépiskolai képzést indít, majd 1997-ben felveszi volt tanárának és igazgatójának, Hámori Andrásnak nevét.

Az iskola igazgatói:

Bartha Ferenc ref. tan. /1889-1894/
Sólyom Bertalan ref. lelkész /1894-1896/
Csete Zsigmond /1896-1910/
Veress József /1910-1914/
Kadocsa Béla /1918-1940/
Vitéz Bogáromy Zoltán /1940-1945/
Körmendy Károly /1947-1950/
Makó Menyhért /1954-1959/
Hámori András /1959-1976/
Vincze János /1976-1980/
Mogyorósi Ottó /1980-1988/
Kis Pál /1988-1998/
Varga András /1998-2015/
Törökné Beke Ida /2015- /

Bővebben az iskola történetéről, az iparosképzésről, a tiszafüredi ipari iskola létrehozásáról, korábbi tanárunk, Mohácsi Miklós írt.
Mohácsi 1994 (Miklós): Az ipariskola története Tiszafüreden (1888-1990). Kézirat. Városi Könyvtár Tiszafüred, Helyismereti Gyűjtemény. Ebből az írásból kivonatosan a helyi "Füredi Tudósító" -ban 5 részlet jelent meg 1995-1996 -ban.
Az eredeti megjelent példány számítógépre átdolgozott kivitelben, a szerző engedélyével olvasható itt.

Egy igazi ritkaság: Ádám Sándor segédlevele 1931-ből.