Tájékoztatás a szakképzési rendszer átalakulásáról.


A Kormány által elfogadott „Szakképzés 4.0”-középtávú szakmapolitikai stratégia kiemelt fejlesztési területei között jelenik meg a tanulók számára versenyképes végzettség, a vonzó karrier lehetőség biztosítása olyan szakképzési rendszer segítségével, amely a gazdaság által elvárt tudás biztosításával biztos egzisztenciát és magas jövedelmet nyújt.
Ezért a 2020/2021. tanévtől átalakul az iskolai rendszerű szakképzés szerkezete, a jelenlegi szakgimnáziumok technikumként, a szakközépiskolák szakképző iskolaként működnek tovább, és ehhez kapcsolódóan új, racionalizált és a nemzetközi gyakorlathoz igazodó szakképesítés-struktúra kialakítása is indokolttá vált. A kialakítandó új iskolai rendszerű képzésben a szakképesítések mindegyike ágazati szintű, széles körű alaptudást fog biztosítani a diákoknak. Ezeket a szakképesítéseket az ötéves, a képzés végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést nyújtó technikumban, illetve a hároméves, a képzés végén szakképesítést nyújtó szakképző iskolában, valamint a felnőttek számára iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd megszerezni.
Ezen szakképesítések esetén az átjárhatóság lehetőségének növelése, valamint a közös szakmai tartalmak egyértelmű azonosítása érdekében közös ágazati tartalmak és ezekhez kapcsolódóan új ágazati struktúra kerülnek meghatározásra. A közös ágazati tartalmak oktatására a leendő 3 éves szakképző iskolai képzésben a 9. évfolyamon, a technikumban a 9-10. évfolyamokon kerül sor. A szakképesítések a kapcsolódó gazdasági terület jellegétől, tagoltságától, összetettségétől függően szakmairányokat is tartalmazhatnak, amelyek speciális szakmai tartalmak elsajátítását biztosítják.

Ösztöndíjrendszer

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben szinte minden szakma hiányszakmává vált, ezért egységes szakképzési ösztöndíj bevezetéseként minden szakma ösztöndíjas.

Állam által finanszírozott juttatások:

  • Az Apáczai program a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok technikumi tanulását támogatja
  • Az orientációs évfolyamban is kapnak ösztöndíjat a diákok, hogy ne legyen anyagi ok kihagyni
  • Nincs hiányszakma, minden szakképző iskolai képzésben egységes szakképzési ösztöndíj
  • Az ösztöndíj a tanulmányok előre haladásával és a teljesítménnyel arányosan változó mértékű
  • Az ösztöndíj meghatározott részét eredményes szakmai vizsga után egyösszegű juttatásban, pályakezdő támogatásként kapja meg a diák.
A gyakorlati képzőhely által biztosított juttatások:
  • A tanulói munkaszerződés keretében munkabér.

Középfokú beiskolázás 2020-2021 - es tanév

Az iskola neve: Karcagi SZC
Hámori András
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

OM azonosító: 203040-002

Címe:5350 Tiszafüred, Ady Endre u. 4.

Telefon/fax: 06-59-351-768, 06-59-511-068

E-mail:  hamoritf@gmail.com

Honlap: www.hamori-tfured.sulinet.hu

Igazgató: Törökné Beke Ida

Pályaválasztási felelős: Csabai Mária

Igazgatóhelyettes: Kovácsné Kiss Marimanna

Igazgatóhelyettes: Csabai Mária


Technikum

5 évfolyamos képzés közismeretei és szakképzési kerettanterv alapján

Kód

Szakmacsoport

Szakmai ágazat

OKJ szerinti szakképzettség

szakma irány

felvehető létszám

1110

3. Oktatás

IV. Pedagógia

54 140 03

Pedagógiai munkatárs

Pedagógiai asszisztens

15

1111

5. Gépészet

IX. Gépészet

54 521 09

Gépésztechnikus

 

13

1112

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

XXVI. Kereskedelem

54 341 03

Kereskedő és webáruházi technikus

 

13

1113

7. Informatika

XIII. Informatika

54 481 09

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

 

13

1114

18. Vendéglátás-turisztika

XXVII. Vendéglátóipar

54 811 03

Szakács szaktechnikus

 

13

115

15. Közgazdaság

XXIV. Közgazdaság

54 344 05

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

 

13


Felvételi vizsga: nincs
A felvételi eljárást megelőző központi vizsgán való részvételt nem kér az intézmény.
A felvételi eredmények elbírálásakor a 7. év végi és a 8. félévi közismereti tantárgyak eredményeit veszi figyelme intézményünk.

Szakképző iskola

3 évfolyamos képzés közismereti és szakképzési kerettanterv alapján

Kód

Szakmacsoport

Szakmai ágazat

Szakképesítés száma és megnevezése

 

felvehető létszám

1120

5. Gépészet

IX. Gépészet

34 521 06

 Hegesztő

 

16

1121

5. Gépészet

IX. Gépészet

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

 

12

1122

9. Építészet

XVI. Építőipar

34 582 14

Kőműves

 

12

1123

10. Könnyűipar

XVII. Könnyűipar

34542 08 Divatszabó

Női szabó

12

1124

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

XXVI. Kereskedelem

34 341 02

kereskedelmi értékesítő

 

16

1125

18. Vendéglátás-turisztika

XXXVII. Vendéglátóipar

34 811 08

pincér-vendégtéri szakember

 

16

1126

18. Vendéglátás-turisztika

XXXVII. Vendéglátóipar

34 811 04

Szakács

 

16

1127

6. Villamosipar és elektronika

XI. Villamosipar és elektronika

34 522 05 Villanyszerelő

Villamos készülék és berendezés

12


Felvételi vizsga: nincs
A felvételi eljárást megelőző központi vizsgán való részvételt nem kér az intézmény.
A felvételi eredmények elbírálásakor a 7. év végi és a 8. félévi közismereti tantárgyak eredményeit veszi figyelme intézményünk.