Névadónk életútja

         HÁMORI ANDRÁS  /1916-1977/

Hámori András 1916-ban született Tiszaörvényen katolikus családban. Ebben az időben Örvény még önálló település volt, Füredtől (1966-ig) teljesen különálló életet élt, lakossága csaknem kizárólag római katolikusokból állt. Névadónkat családja a füredi polgári iskola elvégzése után Egerbe küldte tanulni, ahol 21 éves korában, 1937-ben kántortanítói képesítést szerzett. 1940-ben – három év alkalmi munka után – sikerült Záhonyban tanítói állást kapnia, ekkor nősült meg. Záhonyban született meg három gyermekük.

1947-ben a tiszafüredi polgári iskolában alkalmazták, majd ennek megszünése után – saját kérésére – Puszta-Lekehalmán (Tiszaszentimre mellett) tanyai iskolában tanított. Itt kezdte el munka mellett a matematika – fizika szakot, Szegeden levelező tagozaton, ahol 1954-ben végzett. Az iskolák államosítása után (1948) a tiszafüredi Kiss Pál Iskolában kapott állást. Mivel 1954-től ehhez az iskolához került az ettől egyébként szervezetileg teljesen különálló ipari tanuló iskola, Hámori András kezdettől fogva (délutánonként) óraadóként bekapcsolódott ennek munkájába is, sőt 1959-tõl a 630. Helyi ipari iskola igazgatójává nevezték ki. 1960-tól a Kiss Pál Iskolában lett igazgatóhelyettes. Tíz éven keresztül az említett beosztásban (főállásban az általános iskolában, mellékállásban az ipari iskolában) dolgozott.

1966-tól 1969-ig zajlott le az a folyamat, melynek keretében a Kiss Pál Iskola telkén felépült az önálló szakmunkásképző iskola. Ezt az 1969/70es tanévében adták át, egyúttal őt főállású igazgatóvá nevezték ki.

A Hámori András által vezetett 630. sz. Ipari Szakmunkásképzõ Iskola munkáltatója a megyei igazgató lett. A vidéki ipartelepítés Tiszafüredet érintő határai miatt (MHD, Alumínium feldolgozó) névadónk mindinkább az önálló intézet előkészítésére törekedett. Ennek megvalósítására már nem vállalkozhatott. 1976-ban nyugdíjba vonult és sajnálatosan hamar, 1977-ben elhunyt.

Hámori Ágnes (unokahúg) visszaemlékezései névadónkról: itt >>