Hírek
Tanévzáró ünnepség
Június 20-án iskolánkban tanévzáró ünnepség volt. Az eseményen a diákok fegyelmezetten vettek részt. Sokan kaptak elismerő oklevelet, ill. könyvjutalmat, melyet az igazgató úr adott át a kiemelkedően teljesítő diákoknak.
Részletek igazgató úr beszédéből:
   "Az idei tanévben 570 tanulója volt iskolánknak. 246 diák a szakközépiskolai és 324 diák a szakiskolai tagozaton tanult. A szakközépiskolai tagozaton az informatikai, ügyviteli, és rendvédelmi szakmacsoportokban folyt a képzés. A szakiskolai tagozaton az ismert szakmacsoportban képeztünk tanulókat: szakács, pincér, női szabó, kőműves, bútorasztalos, géplakatos, hegesztő és szerkezetlakatos szakmákat oktattunk.
   A tanév közben megtörtént az iskolánkba érkezett tanulók bemeneti mérése, azaz annak felmérése, milyen előzetes ismeretekkel érkeznek a diákok az általános iskola elvégzése után a középiskolába. Sajnos a mérés eredménye azt jelezte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, vagy annál némileg még alacsonyabb ismerettel rendelkeznek az intézményünkbe beiratkozott diákok magyar nyelv és irodalom, matematika és idegen nyelv területén egyaránt. Ez a kép előrevetítette, hogy iskolánk tanárainak, oktatóinak a nagyon komoly felzárkóztató munkát kell folytatni a mindennapokban annak érdekében, hogy a tanulók teljesíteni tudják a középiskolai tantervi követelményeket. Ezt segíti az Útravaló program, amelyben sok kollegám, sok diák mentorálásával foglalkozik a lemaradások, elmaradások pótlása érdekében.
Mindez azonban nem vezet eredményre, ha a tanuló nem partner a közös munkában: az iskolai élet legfőbb feladatában, a tanítási-tanulási folyamatban. Ha nem fegyelmezett az órán, ha nem hozza el a tanórai felszerelését, ha nem figyel és nem együttműködő a tanárával. A magatartás színvonala és szorgalom mértéke nagyban befolyásolja a tanulmányi munka eredményességét.
A rendszeres iskolába járás pedig egyszersmind alapfeltétele a közös munkának. A hiányzások és főleg az igazolatlan hiányzások minél kisebb mértéke segíti a tanulmányi eredmények javulását."
   (2014-06-26)
A Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója Varga András 2014. május 30-án Az ELTE Egyetemi Kongresszusi Központban vette át Balog Zoltán miniszter úrtól az Apáczai Csere János-szakmai díjat, melyet pedagógus nap alkalmából a kiemelkedő oktatási-nevelési munkájáért kapott.

Igazgatónk 16 éven keresztül a leghátrányosabb települések közé sorolt Tiszafüreden a munkaerő piac igényeinek megfelelően bővítette és fejlesztette a szakképzés palettáját, ezzel növelve a tanulók munkavállalási lehetőségeit, hangsúlyozta a nyelvtudás fontosságát.
Informatika tanárként felismerte a digitális tudás mindennapi életben való alkalmazásának fontosságát és elvárásait, megteremtette a helyi informatikai oktatás tárgyi és személyi feltételeit, ezáltal az intézmény közös akarattal Tiszafüred és környékének vonzó középiskolájává fejlődött.

Munkájának elismeréséhez az alábbi gondolatokkal gratulálunk:
   A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért aztán szárazság idején is képesek termőre fordulni.

„ Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj,
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”
    (Nagy László)
   (Törökné Beke Ida 2014-06-02)
Pedagógus és Gyermeknap
   2014. május 29-én a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskolában  Pedagógus és Gyermeknap alkalmából fordítottnapot és egy  kiállítást szerveztek a 13/a osztály ügyviteli szakmacsoportjába járó tanulók a tanárok és a diákok munkáiból. A fordítottnapon a szervező csapat tagjai vállalták magukra a tanári szerepeket néhány osztályban. A tanórák hatalmas sikert arattak a fiatalok körében.
Délután került sor a kiállítás megnyitójára. Az esemény igen színvonalasra sikerült. Hemzsegett a változatosságoktól. A rajzoktól kezdve a gobleneken át, a hegesztett munkadarabokig minden megfordult a kiállított tárgyak között.
   Az ünnepségen tanárok és diákok egyaránt felléptek. A legtöbben vers előadásokkal készültek, de akadt olyan is, aki énektudásával kápráztatta el a közönséget. Mindezek után egy vetítést tekinthettek meg az érdeklődők Sztrutinszky Bettina 13/a osztályos tanuló fotóiból.
   A rövid ünnepség végén Varga András, az intézmény igazgatója hivatalosan is megnyitotta a kiállítást, melyet követően egy állófogadáson vehettek részt a megjelent vendégek, amelyet a 9/a osztályos tanulók készítettek elő.
   Ez az esemény megmozgatta az egész iskolai közösséget. 2 hónapos munka, és hatalmas összetartás, összefogás áll mindennek hátterében. Remek esemény volt mindenki számára.
   A főszervezők Jobbágy Dorina – aki a megnyitóünnepség háziasszonya is volt egyben – valamint Sztrutinszky Bettina mindenkinek megköszöni a közreműködését, aki valamilyen módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Osztályfőnökük Varga Andrásné tanárnő nagyszerű kis csapattal büszkélkedhet.
   (Jobbágy Dorina 2014-06-02)
Dohányzásmentes világnap
   Május 27-én előadássorozatot szerveztünk a dohányzásmentes világnap alkalmából. Az első előadáson Szolnokról az ÁNTSZ képviseletében Bordásné Ignácz Ildikó egészségfejlesztőt hallgatta meg a diákság, ahol is részletesen megismerkedtek a dohányzás szervezetre gyakorolt hatásaival, melyet  gazdag képanyaggal is szemléltetett számukra.
   A későbbiekben a tiszafüredi rendőrkapitányság részéről Lányi Zsolt zászlós úr prezentálásával a hallgató közönség tudomást szerezhetett a dohányzás és az alkoholfogyasztás intézményen belüli használatának jogi következményeiről. Az előadás részeként két igen tanulságos rövid filmet tekinthettünk meg, melyekről azt követően a diákok föltehették a kérdéseiket, amelyekre részletesen kiterjedő válaszokat kaphattak. Köszönetünket fejezzük ki az előadó asszonynak és úrnak és nagy szeretettel várjuk a következő rendezvényeinkre is őket, illetőleg a figyelmes diák hallgatóságot is.
   (Szalayné Fejes Andrea 2014-05-28)
Holokauszt kiállítás
   2014. május 23-án  pénteken iskolánkba érkezett az Élet menete alapítvány vándorkiállítása.  A holokauszt 70. évfordulója alkalmából rendeztük ezt a kiállítást, amely az elhurcolt áldozatok emlékére készült. A kiállítás tablóiból a diákok megismerhették a történelmi hátteret képekkel, régi dokumentumokkal illusztrálva. Nagyon hasznos ismeretekhez jutott mindenki aki megnézte, mert a képek, rövid levélrészletek, arcok, magyarázatok közelebb hozták ezt a kort és nagyon jól érzékeltették, hogy az áldozatoknak min is kellett keresztül mennie azokban az embertelen időkben.
   (Mihályné Szekeres Edit 2014-05-26)
Véget ért az angol nyelvi iskolai levelező verseny

Ebben a tanévben is megszerveztük angolból az iskolai levelező versenyt. A versenyzőknek háromfordulós feladatlapokat kellett megoldaniuk. Az első forduló egy Ausztráliáról szóló szövegértés és rejtvény volt, a második fordulóban Hortobággyal kapcsolatos tudásukról adtak számot a diákok angol nyelven, míg az utolsó feladatlap csak rejtvényt tartalmazott. A következő eredmények születtek:
I.    Mohácsi Orsolya 9. e
II.    Kolozsi Attila 10. d
III.    Juhász Imre 11. d

A  helyezetteknek gratulálunk  és további sok sikert kívánunk!
   (Szekeresné Gönczi Mária 2014-05-20)
Német nyelvi tanulmányi versenyek értékelése
   2014.februárjában szép kiejtési versenyt tartottunk német nyelven. Kilencedik osztályok vettek részt. Egy prózai szöveget és egy verset kellett felolvasni.

    1. helyezett: Kovács Christopher
    2. helyezett: Ács Enikő
    3. helyezett: Balogh Krisztina

   2014. március- áprilisában 3 fordulós iskolai német levelező versenyt szerveztem.
Az első forduló témája: szókincsfejlesztés volt. A magyarul megadott szavak német megfelelőjét kellet keresztrejtvénybe beírni. A 25 jelentkezett tanulóból 20 fő oldotta meg az első fordulót.
   A második forduló témája: Német nyelvről magyar nyelvre történő fordítás. egy számítógépes szöveget kellett lefordítani. Valamint szövegértés volt. A szöveghez feltett kérdéseket németül kellett megválaszolni. 12 fő teljesítette a második forduló feladatait.
   A harmadik forduló volt a legnehezebb: Nyelvtani tesztet kellett megoldani, valamint szövegértési és helyesírási feladatot megoldani. A harmadik forduló feladatait 8 fő oldotta meg. Szaktanári dicséretben részesültek, akik mindhárom forduló feladatai megoldották.
A verseny végeredmény:

    1. helyezett: Sándor Viktória (58 pont) 12. évfolyam
    2. helyezett: Balogh Krisztina (43 pont) 9. évfolyam
    3. helyezett: Gacsal Petra (42 pont) 12. évfolyam
    4. helyezett: Kolláth Viktor (40 pont) 11. évfolyam
    5. helyezett: Nagy Szilvia (37,5 pont) 10. évfolyam
    6. helyezett: Kovács Christopher (37 pont) 9. évfolyam
    7. helyezett: Simon Petra ( 35,5 pont) 10. évfolyam
    8. helyezett: Sári Éva (25 pont) 12. évfolyam
   (Kovácsné Dr. Szigeti Klára szaktanár 2014-05-15)
Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
2014. május 10-én mi is „felvettük a kesztyűt a szeméttel szemben”.
 Intézményünk, idén első alkalommal, 265 fővel erősítette a Te Szedd! akció nagy csapatát. Iskolánk tanulói és pedagógusai három helyszínen vállalták a szemétgyűjtést. A 9. a, b, c; a 10. a, b, f; a 11. c, f; a 11. d,e és a 13. a osztály résztvevő tanulói az ún. „Tiszavég” területeit tisztították meg, a Gátőrház találkozási ponthoz gyűjtve a megtöltött zsákokat. A 10. e osztály tanulói néhány 10.d osztályos tanuló kíséretében, az Albatrosz Kikötő munkatársainak együttműködésével , csónakból gyűjtötte a szemetet a folyón. A 9.d, e, f; és a 10.d osztály tagjai pedig Tiszaörvény településrészen gyűjtötte a szemetet, végig a Füredi út két oldalán, a zöld területeken (pl. Katalin major-kiserdő), majd a gáton vissza az Albatrosz Kikötőig. Az osztályok irányítását minden esetben az osztályfőnökök végezték, munkájukat egy-egy csoportvezető segítette.
Tanulóink egy része (9. d, e és a 10. d, e osztályok megjelent tanulói) az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében vett részt az akción. 
Szerencsére az időjárás is velünk volt, hiszen ragyogó napsütésben, bár kissé szeles időben végeztük a munkát. Az akció több szempontból is hasznos volt számunkra, egyrészt megtanultuk, hogy ha nincs eldobott szemét, akkor nincs mit összeszedni, másrészt vidékről bejáró tanulóink megismerkedhettek Tiszafüred város zöld területeivel, a Tisza szépségével, vonzerejével.
Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk csapatainkra, hiszen fegyelmezett magatartást, a feladathoz megfelelő hozzáállást tanúsítva vettek részt a Te Szedd! akción.  Ezúton is megköszönjük minden résztvevőnek, hogy munkájával hozzájárult a nap sikeréhez.
Azt hiszem eredményes, vidám és nagyon tanulságos napot zártunk.
SZÉP VOLT „HÁMORI”!  BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!
   (Katona Zoltánné 2014-05-13)
Ballagás
   Április 30-án elballagtak végzős diákjaink, körbejárva az iskola termeit, búcsúzva az alsóbbéves diáktársaktól. Az ünnepség a hagyományok szerint a sportcsarnokban került megrendezésre, melyet Magi Máté 10.e osztályos tanuló vezetett le nagyon ügyesen. Az igazgató úr beszéde után az arra érdemes diákok jutalmakat kaptak. Az alsóbb évfolyamok nevében Papp Gergely 10.e osztályos tanuló, a végzősök nevében Bajzát Dorottya 12.d osztályos tanuló búcsúzott.
  - Részletek igazgató úr beszédéből:
"Az iskolába lépéskor kiválasztott úton elindultak több mint egy évtizede, s a 12 évre szabott útvonal végéhez közeledik ezekben a napokban, hetekben. Lezárul egy korszak, amit alapvetően az iskolába járás, a tanulás határozott meg. Gyűjtögették a muníciót a felnőtté válás felelősségteljes pillanatához. A gyűjteményben vannak mosolygós, és keserű képek egyaránt. Sikereket megörökítő pillanatok éppúgy, mint jól kiállt próbát jelentő kudarcok.
   Volt gyönyör, s volt bú.  A jól végzett munka öröme, a diáktársaknak nyújtott segítő jobb, egy bátorító mosoly, vagy éppen torzsalkodás, sikertelen teljesítmény, elrontott munkadarab. Minden élmény főszereplői voltak. Önökön múlott, hogy tudnak-e jobbot nyújtani a diáktársnak, el tudják-e fogadni a kinyújtott kezet, tudják-e egymást támogatni egy bátorító mosollyal, vagy elfordulnak társaiktól, netán megbántják egymást. Precízen dolgoznak-e tanműhelyben, a tankonyhában, használják-e a térképet, a szöveggyűjteményt vagy éppen a körzőt, vonalzót. Mindig főszerepet vállaltak. Nem lehet ez másképp, hiszen a döntés a jó tett vagy az ellenállás között az Önök kezében volt. Sokat, időnként mindent megtehettek azért, hogy derű hassa át a mindennapjaikat, hogy a világ gömbölyű legyen."
  - Külön megköszönte Bajzát Miklós szülői munkaközösségi tevékenységét:
"Bajzát Miklós úr a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Szülői Munkaközösségének elnökeként hosszú éveken át kísérte figyelemmel az intézmény nevelő-oktató munkáját. Számos alapdokumentumunk tanulmányozása után fejtette ki alkalmanként felelősségteljes véleményét a szülői munkaközösség értekezletein, segítséget nyújtva szülőtársainak. Azzal a felelősségteljes figyelemmel kísérte az intézmény sorsának alakulását, a képzési struktúra változásait, a fejlődést szolgáló lépéseket, mint egy gondos szülő, aki gyermekei jövőjéről is dönt véleményével. Megtisztelte a tanulóifjúságot, az intézményt azzal, hogy komolyan vette minden megkeresésünket."
   (admin 2014-05-05)
A Magyar Kreativitás Napja
A magyar kreativitás napja, vagyis a Rubik-kocka 40 éves évfordulója alkalmából az iskola aulájában Agyvilági képzelgések címmel kiállítás várja az érdeklődőket, ahol megtekinthetők a diákok áltál tervezett palackdekorok és hozzájuk tartozó vagy önálló műként létrehozott plakátok. A 9. e, 9. d, 10. f és 12. d osztályos tanulók kreativitását, gondolatvilágát tükrözik a kiállított remek „termékek”. Köszönjük a diákoknak az alkotómunkát, a munkára szánt idejüket és szeretettel várunk mindenkit a „kiállítótérben”!
   (Gacsal Judit 2014-04-29)
Iskolánk tanulója szerkezetlakatos SZKTV döntőben ötödik helyezést ért el!
   Balogh Ferenc 12.C osztályos szerkezetlakatos tanuló, az esztergomi Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolában, 2014 április 2-3 között rendezett Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében vett részt és képviselte szép eredménnyel intézményünket. A rendezvényen más gépészeti szakmák mellett, az ország legjobb kilenc szerkezetlakatos tanulója mérte össze a tudását és ügyességét, amelyen tanulónk egy igen erős és szoros mezőnyben, az előkelő ötödik helyezést érte el, melyhez ezúton is gratulálunk!
   A gyakorlati versenyfeladat egy 1087 mm magas őrtorony modell volt, mely szögvasból, köracélból, lemezből és előre elkészített elemekből készült, különféle lakatos és lemezalakító tevékenységek, valamint gépészeti kötések segítségével. Diákunk a versenyen jó és kiegyensúlyozott teljesítményével, minden modulból 60%-nál jobb eredményt ért el, ezáltal a közelgő szakmai vizsga összes vizsgatevékenysége alól felmentést kapott, így már most megszerezte 100%-os eredménnyel és jeles osztályzattal, a szerkezetlakatos szakképesítő bizonyítványt.
   Balogh Ferencnek köszönjük a verseny mindhárom fordulójában tanúsított szorgalmát, kitartását és hozzáállását, az elkövetkező időkre pedig további szakmai sikereket kívánunk!
   (Moldován György 2014-04-28)
Kirándulás a "Nemzetközi Autó Motor és Tuning Show"-ra
   2014. március 21-én pénteken, iskolánk 10.e osztályos, közlekedési szakmacsoportos tanulói,
Bordás Attila, Bordás Gergő, Nagy Lajos Richárd és Magi Máté, szakmai tanáruk, Katona Zoltán kíséretében, tanulmányi jellegű kiránduláson vettek részt Budapesten, a Hungexpo területén megrendezett Nemzetközi Autó Motor és Tuning Show-n.
   Az AMTS - Autó, Motor és Tuning Show- Magyarország meghatározó autós-motoros rendezvénye, mely több nagy múlttal rendelkező kiállítás és show összefogásaként jött létre. A budapesti Vásárcsarnok 5 pavilonját és külső területeit 11 ország több, mint 1.000 járművével és 215 kiállítójával tölti meg a szezonnyitó fesztivál, összesen 80.000 négyzetméteren, folyamatos autós-motoros és színpadi programokkal, bemutatókkal karöltve.
   Az AMTS nyolc különálló rendezvényt foglal magában, egy helyen és egy időben, Carstyling.hu Tuning Show 2014, Budapest Motorfesztivál, Gymkhana Országos Bajnokság, Épített Motorok és Autók találkozója, Devil's Motor Show, Tuning Autóépítés élőben, Magyarok a járműgyártásban kiállítás és a Hungarian Stunt Riding Championship, Freestyle Motocross Show, LowRider Show, Nemzetközi Tuning és Hifi Show, Autóhifi Hangnyomás verseny stb.
   A program mindannyiunk számára felejthetetlen élmény volt, a tanulók a kirándulás tapasztalatait tanulmányaik során hasznosíthatják.
   (Katona Zoltán 2014-03-24)
Tiszafüred Város Kiváló Tanulója címet kapott 2014. március 15-én Jobbágy Dorina. Gratulálunk!
   Jobbágy Dorina a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola szakközépiskolai tagozatának tanulója a 13. A osztályos ügyviteli szakmacsoportban.
   Tanulmányi munkáját egyenletes szorgalom, példamutató teljesítmény jellemzi évről évre. Ennek a kitartásnak szép eredménye kitűnő tanulmányi eredménye. A kötelező tananyag elsajátítása mellett az idei tanévben szívesen vállalkozott iskolán kívüli megmérettetésre is.  A két társával alkotott csapat 4. helyezést ért el a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar valamint a Magyar Közgazdasági Társaság által meghirdetett IV. Ihrig Károly Tanulmányi Versenyen.
   Példamutató szorgalma példamutató magatartással párosul. Tisztelettudó, udvarias, fegyelmezett tanuló. Igazi közösségi lény, őszinte, nyílt, megfontolt véleményét bátran elmondó egyéniségével elismert tagja az iskola diákközösségének. Minden iskolai rendezvény aktív szervezője, szereplője, résztvevője. Elvállalt feladatait felelősséggel és magas színvonalon teljesíti minden esetben. Ez jellemzi tevékenységét az iskola falain kívül is. A ”Prevenciós kompetenciák és életmód-programok a Kistérségben” című rendezvénysorozat alkalmával szívesen vállalt önkéntes feladatot. Tevékenységét a program szakmai vezetője elismeréssel méltatta.
   Egyik szerkesztője és megvalósítója a Hámori Iskolarádiónak. Aktív közreműködője a Hámori Napok rendezvénysorozat előkészítésének és lebonyolításának.
   Szinte valamennyi iskolai vetélkedő, sportrendezvény lelkes, sikeres, díjazott résztvevője. Sokoldalú érdeklődését bizonyítja, hogy minden évben indul az iskolai Vers- és prózaíró versenyen, ahol szintén szép sikereket ért el.
   Kedves, megnyerő személyisége felelősségteljes jövőbe tekintéssel párosul.
   (Varga Andrásné 2014-03-18)
Megemlékezés az 1848-as forradalomról
   „Március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat.”
   2014. március 14-én pénteken, az első tanítási órában „maroknyi” csapat közreműködésével, iskolánkban is emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire.
   Műsorunkban felelevenítettük az 1848. március 15-én lezajlott eseményeket, megszólaltattuk Petőfi Sándor „gondolatait” és a 12 pontban összegyűjtött követeléseket.
Idén először, az IKSZ – Iskolai Közösségi Szolgálat - programjának keretein belül készültek diákjaink az ünnepi megemlékezésre. A műsorban a 9., 10. és 11. szakközépiskolai osztályok tanulói vettek részt.
Németh József, Balogh Krisztina, Bauer Kármen és Ács Enikő a 9.d osztályból,
Tóth Béla a 9.e osztályból,
Zám Franciska és Köteles Viktória a 10.d osztályból,
Balogh Mercédesz, Székely Barbara, és Papp Gergő a 10. e osztályból,
Magyar Zsófia a 11.e osztályból.
Szerény, ám mutatós díszletünk elkészítésében Németh József 9.d osztályos és
Székely Barbara 10.e osztályos tanulók segítettek.
A műsor színesítésére a zenei bejátszásokat Pák László tanár úr állította össze, munkáját ezúton is megköszönjük.
   Köszönetet mondunk továbbá a technikai segítségért a 11.d osztály tanulóinak, Ludescher Márknak, Süveges Sándornak és Baksi Tibornak, akik Vincze István irányításával tették hallhatóvá műsorunkat.
A diákok felkészülését Katona Zoltánné és Farkas Marianna tanárnő segítette.

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”
                                                                          (Juhász Gyula: Március idusára (részlet))
   (Katona Zoltánné 2014-03-18)
Balogh Ferenc SZKTV országos döntőbe jutott!
   Szép és dicséretre méltó eredményt ért el Balogh Ferenc, intézményünk 12.C osztályos tanulója, aki a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (SZKTV) szerkezetlakatos szakmában bejutott az országos döntőbe. A január 14-én induló írásbeli elődöntőn közel száz végzős szerkezetlakatos tanuló vett részt, ebből a népes mezőnyből sikerült diákunknak, jó teljesítményének köszönhetően továbbjutnia a 14 fős előválogatóba, középdöntőbe. Az előválogatót február 27-én rendezték Esztergomban, ahol Elsősegélynyújtás, újraélesztés gyakorlati, valamint Munkavédelem, Gépészeti kötések, Magasban végzett szerelések és Szerkezetlakatos feladatok szóbeli versenyfeladatokból állt a megmérettetés, ahonnan a 9 legjobban teljesítő tanulót hívták be az országos döntőbe. A döntőben már csak gyakorlati feladatok lesznek, amelyet 2014 április 2-3-án szintén Esztergomban rendeznek a Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolában.
   Balogh Ferenc ebben a tanévben a Józsa Kft-nél van külső szakmai gyakorlaton, ezúton is köszönjük a gazdálkodó szervezetnek, hogy segítették a felkészülést. Az eddig elért szép eredményhez tanulónak és felkészítő tanárainak, oktatóinak egyaránt gratulálunk, a további felkészüléshez és a döntőbeli szerepléshez pedig nagyon sok sikert kívánunk!
   (Moldován György 2014-03-10)
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
   Nagyszabású megemlékezést szerveztek 2014.02.25-én az iskola tanárai, és tanulói a Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján. Rendhagyó történelem órára hívták a város érettségi előtt álló diákjait.
   Mint megnyitójában Bráda Angelika tanárnő kiemelte: a cél, hogy  ne csak értelmileg de érzelmileg is közel kerüljünk a történelemhez, és  szűkebb lakóhelyünk történelméhez.
   A rendhagyó történelemóra vendége, Csongovainé Zsákai Piroska, aki  - egykor  maga is túlélte a kitelepítés megpróbáltatásait és borzalmait -  személyes élményeit osztotta meg a hallgatósággal. A rendhagyó történelem óra második részében egykori kitelepítettekkel készült DVD filmet nézhettek meg a fiatalok.
   Köszönet a szereplő diákoknak: Bajzáth Dorottyának, Szabó Katalinnak, Csörögi Nórának, Farkas Rómeónak, Ludescher Márknak és Ugrai Lászlónak valamint a szervező tanároknak Bráda Angelikának és Végh Sándornénak.
   (Bráda Angelika 2014-02-26)
Idegen nyelvi verseny
   Ebben a tanévben is megrendeztük az idegen nyelvi szépkiejtési és olvasási versenyt. A versenyzőknek egy szabadon választott ismert, továbbá egy ismeretlen szöveget kellett olvasni a legjobb tudásuk szerint.

Angol nyelvből a következő eredmények születtek:
  1. 1. Nagy Noémi 12. d
  2. 2. Nagy Ibolya 9.e
  3. 3. Gacsal Enikő 9. e
Német nyelvből :
  1. 1. Kovács Christopher 9.e
  2. 2. Ács Enikő 9.d
  3. 3. Balogh Krisztina 9.d
   (Szekeresné Gönczi Mária 2014-02-21)
Valentin napi sütik
   Világszerte február 14-én tartják a Valentin-napot. Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket.
   Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szakirodalom és a Wikipédia szerint a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje.
   Kéretik nem párhuzamot vonni a szerelem, a lelkibetegség és az epilepszia között, bár első olvasásra néha (?) találunk közös vonásokat! A három ok közül az egyikre fogjuk, hogy a 10. a osztály egyik fele Valetin-napra kedveseinek az alábbi gasztroajándékokkal kedveskedtek. Vajon melyik okot választhatták ki, hogy linzer tésztát saját tervezésű és kivitelezésű csomagolásban helyezzék el?
Örömet szereztek ezzel kedvesüknek és a gyakorlatot tartó tanáruknak is (Mihály Ágnesnek), amikor ezeket a szépségeket készítették.
   Akit érdekel Valetin története szerint mielőtt keresztény hite miatt II. Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta a látását. Mielőtt – a hagyomány szerint – február 14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod.” Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata.

A cikk teljessége érdekében tartozom még a linzertészta receptjével
Hozzávalók
1500 g tészta elkészítéséhez
750 g (3 rész) finomliszt
500 g (2 részt) margarin (állati eredetű)
250 g (1 rész) porcukor
2 db tojássárgája

Citromhéj
Vaníliás cukor
150 g liszt (szóráshoz)

Gyúrótáblára szitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a margarint, és az alapanyagot összemorzsoljuk.
Hozzáadjuk a porcukrot, a tojások sárgáját, a sót, a citromhéjat és a vaníliás cukrot. Az összegyúrt tésztát vagy cipóra formázzuk, vagy mindjárt vastagabb téglalapra nyújtjuk, és alá-fölé lisztezve, letakarva 20-30 percre hűvös helyre tesszük pihenni.
   (Mihály Ágnes 2014-02-18)
Kulturális vetélkedő
2014. február 6-án iskolánkban megrendezésre került a kulturális vetélkedő. Évek óta hagyomány, hogy diákjaink összemérik tudásukat a történelem, irodalom és a művészetek területén. A vetélkedő kezdete előtt kihirdetésre került a vers- és prózaíró verseny első három helyezettje, valamint a rajzpályázatra beadott műveket is megtekinthették az aulában. A verseny jó hangulatban telt el, változatos feladatok bővítették a tanulók ismeretanyagát. Reméljük az elkövetkezendő években még több diák kap kedvet kultúránk megismeréséhez és ápolásához.
   (Sztutinszky Bettina 2014-02-10)
Karácsony
   2013. december 20-a nem kezdődött a megszokott módon, hiszen már a karácsony hangulatát, ízeit, a hűvös idő elleni védekezést vettettük be az iskola bejáratánál, ahol szaloncukrot, mézest és forró teát osztottunk szét az iskolába igyekvő diákoknak. A meglepetés erejével hatottunk néhány gyerekre, míg egyesek szívesen kint is maradtak velünk az intézmény előtt. A süteményeket köszönöm Szakács Lászlónénak és a szakács szakmát tanulóknak, a felszolgálást Varga Editnek és pincéreinek, valamint Oláhné Rédei Emesének, Nagy Imrénének és Gacsalné Terjék Máriának.
   Az órák után teaház és műsor várta a diákokat és tanárokat egyaránt az iskola aulájában, mely Veresné Borsi Mária és Varga Andrásné közreműködésével került megszervezésre. A műsor nyitányaként Szabó Gyula előadásában a Karácsonyi Rege szólalt meg tisztán csengő, kellemes hangon, majd az alkalmi „karácsonyi énekkar” adott elő az ünnepeket eszünkbe juttató énekeket és verseket. A műsort Ugrai László Mikulásbakik videó válogatása zárta, mely vidám hangulatot, jókedvet kölcsönzött a társaságnak.
   (Gacsal Judit 2014-01-05)

   „Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött.” Decemberben, amikor „cukorbundásak a házak” és „tejes az ég”, amikor a hó szőnyegébe puhán süpped a láb, mintha dunyhán menne”, már mindenki a karácsonyt várja. „Csipkés ruhában állnak a fák”, ajándékokat vásárolunk szeretteinknek, s szenteste a karácsonyfa alatt boldogan énekeljük a Mennyből az angyal-t."
   Ezekkel a szavakkal köszöntötték az összejövetel szereplői a kedves Megjelenteket iskolánk aulájában 2013. december 20-án délben. Irodalmi és zenés válogatásukat jelképesen dobozokba csomagolva helyezték el a karácsonyfa alatt, miközben igazi karácsonyi illat lengte be a termet az ilyenkor szokásos süteményeknek és a szép asztaldíszeknek köszönhetően.
   Szeretettel köszönjük meg mindazok igyekezetét, akik ezeket a meghitt perceket ajándékozták közösségünknek, akik tüsténkedtek a reggel érkezőket köszöntő karácsonyi mézes, a forró tea, majd délben a narancslé, a linzer és a beiglik elkészítésében és kínálásában.
Fogadjuk meg a költő jó kívánságát:

"Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben."
   (Varga Andrásné 2014-01-05)
A 13.A osztály Budapestre kirándult
  2013.12.05.-én Budapesten járt a 13. A osztály és még pár diák az iskolából. Bérelt busszal utaztunk a fővárosba. Odafelé menetben megálltunk a hatvani pihenőnél, mivel autópályán utaztunk. Megérkeztünk Budapestre és egy kisebb séta után az OTP Oktatási Központjában egy 4 óra hosszás foglalkozáson vettünk részt csoportokra bontva. Itt az Üzlet és Média világával ismerkedtünk meg játékos feladatok segítségével. Ezután a 4 órás program után a Vörösmarty térre mentünk át busszal a karácsonyi vásárba, itt 2 órán keresztül sétáltunk és nézelődtünk a forralt boros standok és az árusok között. 17:15-kor találkozott a csoport és elindultunk hazafelé az autópályán. A haza utat is megszakítottuk egy pihenővel és 20:00-ra érkeztünk meg a Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola elé. Igazán élményteli kirándulás volt, sok új ismeretet szereztünk.
   (Pap Anikó, Bácskai Bettina 2013-12-12)
Államtitkári elismerés iskolánknak!
   A társadalmi felelősségvállalás szemléletét kívánja a kormány erősíteni az iskolai kötelező közösségi szolgálat bevezetésével. Cél, hogy az önkéntességet a gyakorlatban is kipróbáló diákok tudatos, felelősségteljes, aktív állampolgárrá váljanak. Minden évben december 5-én ünneplik az önkéntesség világnapját, ez alkalommal Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár elismerő oklevelet adott át azoknak az iskoláknak, melyek élen jártak a közösségi szolgálat bevezetésében.
   Az elismerésben az a 11 középiskola részesült, amelyben valamennyi diák megkezdte a 2016-tól az érettségi előfeltételévé tett 50 órás közösségi munka telesítését.
  Az Emmi azt írta: a köznevelési törvényben rögzített intézkedés elsősorban azt szolgálja, hogy szemléletváltás következzen be a fiataloknak a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyában. Cél, hogy erősítsék a szolidaritás és tolerancia érzését, valamint fejlesszék az együttműködő és a problémamegoldó képességet.
   A tanulók az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységek közül választhatnak: egészségügyi, szociális, jótékonysági, oktatási, kulturális, közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi területen vállalhatnak segítő munkát.
  A közlemény szerint a tapasztalatok egyértelműen igazolják: a szolgálat teljesítésével a fiatalok nyitottabbá válnak a környezetükben élő, segítségre szoruló emberek problémái iránt.
   Elismerésben részesült a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola; a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium; a budapesti Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola; a szintén fővárosi Addetur Baptista Gimnázium és Szakközépiskola; a tiszafüredi Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola; a szombathelyi Herman Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium; az ajkai Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium; a zalaegerszegi Páterdombi Szakképző Iskola; a Budapest XIV. Kerületi Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola; a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola; a kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola.
    Az ENSZ Közgyűlése 1985. december 17-én foglalta határozatba az önkéntesek világnapjának megtartását, ezen a napon az önkéntesek munkájára hívják fel a figyelmet. 2002. november 26-án a világszervezet közgyűlésének újabb határozata szólította fel a kormányokat az önkéntesek munkájának támogatására, mivel számos segélyszervezet nem tudna nélkülük működni.
   A világon egymilliárd, Európában több mint 115 millió felnőtt dolgozik önkéntesként.
Magyarországon 2005 óta törvény szabályozza az önkéntes közérdekű tevékenységet, a 2011-ben hozott köznevelési törvény pedig 2016-tól az érettségi vizsga megszerzésének feltételeként írja elő 50 óra közösségi szolgálatot (azaz önkéntes munkát), amelyet három év alatt lehet elvégezni.
   
   Az elismerő oklevelet, valamint a mellé ajándékba kapott könyvcsomagot iskolánk részéről Oláh Petra 10d osztályos tanuló és Katona Zoltánné tanárnő vette át.
   (admin 2013-12-10)
Szalagavató
   A pénteki és szombati napok a végzősökről szóltak, hiszen november 29-én déltől az öt végzős osztály, a szervezésben részt vállaló tanárok és diákok szalagavató főpróbán vettek részt, ahol izgalommal várták az utasításokat a következő napra vonatkozóan. Eltelt az idő és hirtelen a 16 óra is eljött, amikor a végzősök belebújtak frakkjaikba és fehér báli ruháikba, hogy megmutassák magukat és hónapokon át tanult táncukat a nagyérdeműnek. A lelkes, néha kissé zajos, majd a tánc előtt izgatott 22 páros bécsi keringőt mutatott be, melyet Nagy Csabáné Bibi néni tanított be nekik.
   A pénteki nap hatásával a fejükben és gyomrukban álltak fel a végzős diákok és osztályfőnökeik a csarnok bejáratához november 30-án, hogy bevonuljanak, a vendégek elé álljanak és feltűzzék a szalagot a felnőtté válás útján. A bevonulást és a szalagtűzést a 12. d osztály nyitotta Veresné Borsi Mária osztályfőnök vezetésével, majd Csirke Erzsébet tanárnő 12. e osztálya folytatta a sort. Bártfai tanár úr 12. c osztályának bevonulása következett, akik után Farkas Marianna 12. a osztálya, végül a 12. f osztály zárta a sort vezetésemmel. A mindig sikeres és fényárban úszó gyertyás kivonulás zárta a szalagavatás első felét.
   A rövidke szünet után a végzősök tánca következett, mely nem is sikerülhetett volna tökéletesebben - szerény véleményem szerint. A fekete-fehér ruhák harmóniája és egyensúlya jelent  meg a kecses tartások és alig észrevehető mosolyok mellett. Az egymásra való odafigyelés, a pontos és precíz lépések közepette könnyekkel küszködve és büszkeséggel a szívemben néztem végig a gyerekeken.
   (Gacsal Judit  2013-12-05)
Honvédségi bemutató
   A Hámori Napok sportnapján, csütörtökön az iskola megkeresésére a Magyar Honvédség szolnoki laktanyájából két zászlóalj katonái vonultak ki harci járművekkel, fegyverekkel. A  fegyverzet-technikai bemutató alkalmából a Könnyű Vegyes Zászlóalj  orosz és magyar kézi fegyvereket mutatott be, valamint a Különleges Műveleti Zászlóalj pedig amerikai fegyvereket hozott. Az egyikük saját bevallása szerint amerikai nyelvezetben a magyar Ranger’s-ek és a magyar Delta Force képviseltette magát iskolánkban. Álcázó festés igen népszerű volt diákjaink körében, valamint be lehetett öltözni búvár-, ejtőernyős, mesterlövész és menetfelszerelésbe is. A kézifegyverek közül a pisztolyoktól a géppisztolyokon át a mesterlövész puskákon keresztül a páncéltörő gépfegyverekig tartott az arzenál. A legnépszerűbb talán a páncélozott Hummer harci jármű volt speciális képességeivel.
   (Mihály Attila 2013-12-05)
Sportnap
   A szerdai vetélkedő kavalkád és gólyaavatás után a még színesebb csütörtök következett, ahol a sportrendezvények mellett egyéb szakmai- és játékos vetélkedők zajlottak. Újdonságként jelent meg a debreceni és szolnoki katonák bemutatója.
   A sportoló diákság egész nap a csarnokban küzdött, vívott, legjobbat hozta ki magából különböző sportágakban, hogy megmutathassák kitartásukat, akaraterejüket, tehetségüket és küzdeni tudásukat. A sorverseny nyitotta a napot, ahogy minden évben, melyben hat csapat „tette oda magát”, hogy minden feladatban elsőnek érjenek célba. A folytatásban kitartó futás, 30 m-es síkfutás, medicinlabda dobás, helyből távolugrás, foci és kosárlabda vette kezdetét, míg ezekkel párhuzamosan az iskola épületében asztalitenisz, keresztrejtvény fejtés, kozmetikai bemutató, szépségszalon, fotóstúdió, activity, rajzverseny, forrasztó- és lánghegesztő verseny valamint kisebb „katonai megszállás” zajlott. Köszönjük a változatos programokat és a jól sikerült napot minden tanárnak és diáknak egyaránt.
   (Gacsal Judit  2013-12-05)
Gólyavató
   A szerdai vetélkedősorozat után az osztályok átvonultak a Sportcsarnokba, ahol a kilencedikes tanulókat a „Limbó hintó” várta, hogy részt vegyenek avatójukon. A sikeres bevonulás után minden tanuló nyakába vehette a „gólyaképes igazolványát” és elkezdődött a versengés a legjobb osztály címért. Az osztályok öt feladatban mérhették össze tudásukat, erejüket és összetartozásukat:
    1. Szlalomozás társak között bekötött szemmel szóbeli utasítás segítségével.
    2. Lufi-lufi-lufi – mondóka – lufi fújása durranásig hármas váltásban.
    3. Nyelvtörők a levegőben
    4. Gólyamentés: 4 gólya kimentése háton a veszélyes zónából.
    5. Kötélhúzás.
Végül a 9. f osztály került a képzeletbeli trónra Katona Zoltán vezetésével. Az ezüstösen csillogó dobogóra Gyenge Ágnes 9. e osztálya sorakozott fel, míg a bronz helyen Gacsalné Terjék Mária 9. a osztálya végett. A dobogót körülölelő osztályok Kovács Péter 9.d osztálya, Szekeresné Gönczi Mária 9. b osztálya és a fiúkból álló 9. c osztály Bodnár György vezetésével.
   Az avatás szervezése és lebonyolítása Frischné Nagy Katalin vezényletével és Pák László ékesszólásával bonyolódott le a 10-edikes osztályfőnökök és segítőik jóvoltából. Köszönet a jó hangulatért, a színes feladatokért és a zsűrizésben való újszerű élményért, melyben Kovácsné Kiss Marianna, Oláhné Rédei Emese és Fekete Zoltán 13. a osztályos tanuló társaságában vehettem részt.
   (Gacsal Judit  2013-12-05)
Vetélkedők
   Szerda reggel Hámori Andrásról, iskolánk névadójáról való megemlékezéssel kezdődött Varga Andrásné vezényletével, mely műsor után megkezdődött az osztályok 5-5 főből álló csapatainak elméleti vetélkedője 8 feladatlapon keresztül. A játékos és logikai feladatokat felsorakoztató matematika, az elgondolkodtató fizika, az élővilág érdekességeit bemutató biológia, a képrejtvénybe ágyazott városnevek, a keresztrejtvényes informatika, a történelmi és művészettörténeti totó és a magyar elgondolkoztató vegyes feladatlapjai várták a diákságot. 
   (Gacsal Judit  2013-12-05)
Pályaválasztási kiállítás
   A már megszokott Hámori Hét az iskola és szakmáinak bemutatkozásával indult. A hétfői napon az iskola auláját megtöltötték a környékbeli iskolák nyolcadikos tanulói és kísérőik, hogy tájékozódjanak az iskolánk adta lehetőségek között. Varga András igazgató úr megnyitó beszéde után a megjelentek nagy érdeklődéssel nézték végig a standokat. A kiállító szakmák szakközépiskolai szinten: informatika, közlekedésgépész, pedagógia, ügyvitel. Szakiskolai szinten: asztalos, épület és szerkezetlakatos, hegesztő, kőműves és hidegburkoló, női szabó, pincér, szakács.
   A keddi nap a pedagógusokhoz szólt, hiszen intézményünk vezetői őszi nevelési értekezleten vettek részt.
   (Gacsal Judit  2013-12-05)
TÜV minősített hegeszők
   Az iskola történetében először fordult elő, hogy tanuló sikeres TÜV minősítő vizsgát tegyen. Két érettségi után szakmát tanuló diákunk, Lajtos Richárd és Szatmári Lajos megszeretve a hegesztést, úgy érezte, hogy sikerrel járhat, ha rendesen gyakorol. Tanáraik segítségével a ráfordított idő meg is hozta gyümölcsét. Jelentkeztek vizsgára és a felnőttképzés végén ők is elkészítették az előírt varratokat. A varrataik minősége megfelelt a német TÜV előírásoknak, így hegesztési munkák végzéséhez alkalmas minősítő okiratot kaptak. Gratulálunk! Tanulóink röviden így fogalmaztak:
   "2012-ben sikeres érettségi vizsgánk után elhatároztuk, hogy visszajövünk szakmát tanulni. A hegesztő szakmát választottuk, mert ez a szakma tetszett meg legjobban. A képzés 2012 szeptemberében el is kezdődött. Szabó Imre tanár úr lett a szaktanár, aki segítségével a sok gyakorlás és egy tanév eltelte után úgy éreztük, hogy jó lenne egy minősítő vizsgát tenni, hogy könnyebben tudjunk elhelyezkedni a szakmával. Ezt a tervünket meg is osztottuk Szabó Imre és Bráda János tanár úrral, akik biztatására bele is vágtunk. Sokat készültünk a vizsgára, amit november 8-án sikeresen le is tettünk."
   (admin 2013-12-05)
Vendéglátós szakmai kirándulás
2013. november 14. -én 20 diákkal és Mihály Ágnes szaktanárral vendéglátós kirándulást tettünk Debrecenbe.

PROGRAM
IKON RESTAURANT
Vállai Béla bemutatta az éttermet, Pataky Péter megmutatta a konyhát. Sáfrányos-gyömbéres limonádét késztettünk – magunknak, és egy fantasztikus hamburgert ehettünk.

ARANY BIKA Szálló
Szarvas Éva végigvezetett a szállodán. Láttuk Móricz Zsigmond és Szabó Magda szobáját, a tárgyalókat, előadótermeket…

CAFE FREI
Kávé, tea, forrócsoki kóstolása volt a program

KFC, BURGER KING
Eddig csak elméletben  néztük a fast food rendszerű éttermek jellemzőit, most a gyakorlatban is megszemlélhettük.

CALICO JACK PUB
Rédai Attila séf mesélt a pub működéséről és szakácsmesterség titkairól.  New Yorki sajttortát készítettek nevünk, megtudtuk a receptjét is.

Köszönet a következő személyeknek az előadásokért és a finomságokért
-    Vállai Béla – az Ikon Restaurant vezetője
-    Pataky Péter – az Ikon séfje
-    Szarvas Éva – az Arany Bika Szálló vezetője
-    Rédai Attila – séf
   (Mihály Ágnes 2013-11-19)
Októberi forradalom ünnepe
Október 22-én emlékezett meg iskolánk az 1956-os eseményekről. Az iskola tanulói méltó módon, az alkalomhoz illően készültek az ünnepségre. A szereplők: Csörögi Nóra, Magyar Zsófia, Paulik Kálmán, Balog Krisztina, Jobbágy Dorina, Pászti János, Barkovics Anna és Farkas Nikolett versekkel, Ugrai László pedig gitárjátékkal tette emlékezetessé az ünnepséget.
Köszönet a felkészítő tanároknak, Kunné Veres Mária és Bráda Angelika tanárnőknek, valamint Vincze Istvánnak a technikai segítségért.
   (Bráda Angelika 2013-10-24)
Tanévnyitó 2013/2014
Gondolatok Varga András igazgató úr tanévnyitó köszöntőjéből:
„Ne várjunk mindent az iskolától. Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz...”
(Kodály Z.)
…… Szeptember van, a megszólaló csengő a tanév kezdetét jelzi. A nyári élmények, a kikapcsolódás után közösen kezdjük a dolgos hétköznapokat, heteket, hónapokat.
A 2013/2014-es tanév sok újdonsággal várja a diákot, a pedagógust és a szülőket egyaránt.
A Köznevelési törvény és a Nemzeti alaptanterv hatályba lépésével formálódó új elvárások egyúttal számos ponton új lehetőségeket is kínálnak minden tanulónak. Intézményünk a változások folyamatos követésével, a rendelkezésre álló információk birtokában a lehető legnagyobb körültekintéssel és pontossággal tette meg a szükséges intézkedéseket a tanév biztonságos elkezdéséhez.
….. A nyár folyamán szerény mértékben volt alkalom karbantartási, javítási munkálatok elvégzésére, az intézmény átfogó takarítására. Környezetünk megóvására, védésére intek mindenkit, a károkozás komoly következményeket von maga után, és megakadályozza a további fejlesztések, korszerűsítések lehetőségét, hiszen komoly összegeket emészthet fel.
Az elmúlt tanév végén iskolánk pályázatot nyújtott be a SULIBOX tanulói értékmegőrző szekrény elnyerésére. Pályázatunk nyert, és így az idei tanévben az iskola minden tanulója egy számzáras lakattal ellátott értékmegőrző szekrény tulajdonosa lesz térítésmentesen.
…. A nyári vakációban a pihenés mellett szakiskolás diákjaink szakmai gyakorlatukat töltötték oktatóik vezetésével. Köszönetet mondok a szakoktatók nyári gyakorlat vezetéséért.
…. Intézményünkben a 2013/14-as tanévben 22 osztályban több mint 600 tanuló kezdi meg tanulmányait. Szakközépiskolai osztályainkban és a szakiskolai osztályokban az eddig oktatott szakmákban folyik a képzés.  Szakközépiskolában az informatika, ügyviteli, közlekedés-autószerelő és rendvédelmi szakmacsoportban. A szakiskolai tagozaton építőipari, faipari, gépipari, könnyűipari valamint vendéglátás és idegenforgalmi szakmacsoportban. A szakiskolai tagozaton most induló tanulók három éves szakképzés után sikeres szakmai vizsga letételével válnak munkavállalókká, vagy továbbtanulás esetén kétéves képzés után érettségi bizonyítványt szerezhetnek.
13. évfolyamos diákjaink rendszerinformatikus és ügyviteli szakmacsoportban kétéves szakképzést folytatnak.
…. Köszöntöm az iskolánkba érkező 9. évfolyamos diákokat és szüleiket. Kívánom, hogy döntésük értelmében legyenek minél hamarabb beilleszkedett tagjai iskolai közösségünknek. Az iskola sokszínű lehetőséget kínál tanulásra, sportolásra, közösségi élet kialakítására, kulturális rendezvényekkel, tanulmányi, sport és kulturális vetélkedőkkel, de „ ne várjunk mindent az iskolától…. lássunk magunk is a dologhoz” – amint Kodály Zoltán mondja. Legyen mindenki aktív résztvevője az iskolai életnek a tanulmányi, sport és közösségi munkában egyaránt.
Kedves Szülők! Az eredményes munka csak közösen képzelhető el, ezért e helyen is kérem Önöket, hogy az iskola meghívásának mindenkor tegyenek eleget a szülői értekezletek és a fogadó órák alkalmával. A felmerülő problémák közös megoldásának legfontosabb eszköze a dolgok korrekt megbeszélése. Tartsák a kapcsolatot gyermekük osztályfőnökével, az iskolavezetés tagjaival.
Kedves Kollégák, kedves Diákok!
Az előttünk álló feladatok elvégzéséhez, kötelességink teljesítéséhez jó egészséget, egymás iránti figyelmet és tiszteletet, sok türelmet és megértést kívánok.
A 2013/2014-es tanévet megnyitom.
Tiszafüred, 2013. szeptember 2.
Varga András
igazgató

Tanévnyitó 2012/2013
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola 2012-2013-as tanévnyitó ünnepségére a hagyományokhoz híven a Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban került megrendezésre. A Himnusz elhangzása után Varga András igazgató úr köszöntötte az iskola új és régi diákjait, a tantestület tagjait és az iskola minden dolgozóját. A szakmát tanulók nyári gyakorlatokon végzett munkájának elismeréseként a 12.c diákjai anyagi elismerésben is részesültek az épületben végzett festési munkájukért. Székely Barbara 9.e tanulója a Bozsik Intézményi Program keretén belül a városkörnyék legjobb nõi labdarugója címet vehette át. Az ünnepi beszéd végén igazgató úr hivatalosan is megnyitotta az új tanévet. Jobbágy Dorina és Varga Anna 12.e osztályos tanulók verssel buzdították munkára diáktársaikat, majd Törökné Beke Ida igazgatóhelyettes néhány hasznos közérdekû információt adott tudtunkra. Vörösmarty Mihály Szózata zárta az ünnepséget, majd kezdetét vették a munkás hétköznapok.
   (Gacsalné Terjék Mária 2012-09-05)
Kezdőlap