GINOP-6.2.3-17-2017-00041

GINOP-6.2.3-17-2017-00041„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” pályázat célja: A Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia külön kiemeli a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásának megerősítését, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztését. Jelen beavatkozás célja a HÍD programban illetve a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.
Ginop kutatás

Tanulói kérdőiv
Tanulói kérdőív linkje

A tanulói kérdőívek kitöltésére 45 perc áll rendelkezésre, a próbakérdezés tapasztatai alapján, ennyi idő elegendő a kérdések megválaszolására.
FONTOS, hogy a tanuló a kitöltés előtt kapja meg a kódját, amelyet a kitöltés vezető kolléga adjon oda. Kérem, hívják fel a tanulók figyelmét a kód pontos beírására, ajánlatos lenne ellenőrizni is.
A tanulói kérdőív kitöltése során a diákok jellemzően kattintással tudják jelölni a megfelelő választ, esetenként legördülő menüsorból tudják kiválasztani a megfelelő választ. Néhány helyen szöveges választ várunk tőlük, itt is fontos, hogy az egyes rubrikák ne maradjanak üresen.
A kérdőív kitöltése után a "Beküldés" gombra kattintva lehet a kérdőívet lezárni és a válaszokat elküldeni. Amennyiben a kérdőív válaszai közül a tanuló nem töltött ki egy kérdést, úgy szintén hibaüzenet jelenik meg és a kérdőív nem lesz beküldhető. A nem töltött kérdések esetében az űrlap piros háttérrel jelzi a válasz elmaradását. Ha több ilyen piros hátterű mező jelenik meg, akkor csak a teljes kitöltés után válik beküldhetővé az űrlap.
Kérem, hogy a beküldés folyamatát a kitöltést segítő kolléga ellenőrizze, ha esetleges hiba lenne, segítse a tanulókat a hiba korrekciójában és a hiánytalanul kitöltött kérdőív beküldésében.
Ginop kutatás

Osztályfőnöki kérdőív
Osztályfőnöki kérdőív linkje

A tanulókra vonatkozó adatokat az osztályfőnök/vagy a megfelelő adatokkal rendelkező kolléga tölti ki.
Szülő-diák nap
Az új pincér és szakács tanműhelyben 2018. október 26. péntek 11.00 – 14.15 szerveztük meg a GINOP-6.2.3-17-2017-00041 számú pályázat keretében az első SZÜLŐ – DIÁK NAP elnevezésű rendezvény.
Varga Edit osztályfőnök köszöntötte a szülőket. A tanműhely megtekintése után ismertette a főzés menetét. A szülők és a pincér tanulók közösen megterítették az asztalokat...

Tovább>>
Bűnmegelőzési program
Lányi Zsolt rendőr hadnagy 2018. november 06-án komplex bűnmegelőzési programot tartott a 9.a és a 11.d osztály tanulói számára. A biztonságos internetezés témakörében felhívta a tanulók figyelmét a közösségi oldalak használatára és annak veszélyeire. Az iskolán belül és kívül előforduló agresszió bemutatása után a diákokkal együtt értelmezték...

Tovább>>
Átvezető hét
2018. 09.03-2018.09.06 közötti időszakban átvezető hét keretében segítettük a programba bevont osztály tanulóinak a beilleszkedését a középiskolába.
A programoktól azt vártuk, hogy az újonnan beérkezett diákok könnyedebb, lazább légkörben, gyorsabban megismerhessék egymást és tanáraikat. Az általános iskolából való átállásuk gördülékenyebben menjen és érezzék az intézménynek a támogató biztonságos légkörét.

Tovább>>